Guvernanta corporativa

(+4) 0364401709 | [email protected]

Cod de Guvernanta Corporativa

Act constitutiv

Cod de Guvernanta Corporativa BVB

Politica de remunerare 

Raport de sustenabilitate 

Politica durabilitate

Politica de dividend

Declaratie privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa conform Regulamentului ASF 2-2016

 

 Raport de guvernanta corporativa

 

Declaratie privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa conform Cod de guvernanta corporativa BVB

 

Structura actionariatului

Comitete consultative

Comitetul de nominalizare: Sorin Constantin-Presedinte, Robert-Iulian Danila-membru, Gabriel Goia-membru

Comitetul de audit: Robert-Iulian Danila-Presedinte, Sorin Constantin-membru, Gabriel Goia-membru

Comitetul de risc: Gabriel Goia- Presedinte, Sorin Constantin-membru, Robert-Iulian Danila-membru

Comitetul de remunerare: Gabriel Goia- Presedinte, Sorin Constantin-membru, Robert-Iulian Danila-membru

Auditor

Auditorul financiar este JPA Audit & Consultanta SRL, ce sediul in Bucuresti, Bld. Mircea Voda nr. 35, inregistrat la ORC cu numarul J40/8639/2002, avand CUI RO14863621,  pentru exercitiile financiare 2019, 2020, 2021, 2022 si 2023.