Guvernanta corporativa

(+4) 0364401709 | [email protected]

Structura actionariatului

Comitete consultative

Comitetul de nominalizare: Sorin Constantin-Presedinte, Robert-Iulian Dănilă-membru, Gabriel Goia-membru

Comitetul de audit: : Robert-Iulian Dănilă-Presedinte, Sorin Constantin-membru, Gabriel Goia-membru

Comitetul de risc: Gabriel Goia- Presedinte, Sorin Constantin-membru, Robert-Iulian Dănilă-membru

Comitetul de remunerare: Gabriel Goia- Presedinte, Sorin Constantin-membru, Robert-Iulian Dănilă-membru

Auditor

Auditorul financiar este JPA Audit & Consultanţă SRL, ce sediul in Bucuresti, Bld. Mircea Voda nr. 35, inregistrat la ORC cu numarul J40/8639/2002, avand CUI RO14863621,  pentru exercitiile financiare 2019, 2020 şi 2021.