Guvernanta corporativa

(+4) 0364401709 | office@brk.ro

Structura actionariatului

Comitete consultative

Comitetul de nominalizare: Nicolae Ghergus-Presedinte, Darie Moldovan si Catalin Mancas

Comitetul de audit: Nicolae Ghergus-Presedinte, Darie Moldovan, Sorin Constantin

Comitetul de risc: Sorin Constantin-Presedinte, Nicolae Ghergus, Catalin Mancas

Comitetul de remunerare: Catalin Mancas-Presedinte, Sorin Constantin, Darie Moldovan

Auditor

Auditorul financiar este JPA Audit & Consultanţă SRL, ce sediul in Bucuresti, Bld. Mircea Voda nr. 35, inregistrat la ORC cu numarul J40/8639/2002, avand CUI RO14863621,  pentru exercitiile financiare 2019, 2020 şi 2021.