Guvernanta corporativa

(+4) 0364401709 | [email protected]

Cod de Guvernanta Corporativa

Act constitutiv

Cod de Guvernanta Corporativa BVB

Politica de remunerare 

Raport de sustenabilitate 

Politica durabilitate

Declaratie privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa conform Regulamentului ASF 2-2016

 

 Raport de guvernanta corporativa

 

Declaratie privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa conform Cod de guvernanta corporativa BVB

 

Structura actionariatului

Comitete consultative

Comitetul de nominalizare: Sorin Constantin-Presedinte, Robert-Iulian Dănilă-membru, Gabriel Goia-membru

Comitetul de audit: Robert-Iulian Dănilă-Presedinte, Sorin Constantin-membru, Gabriel Goia-membru

Comitetul de risc: Gabriel Goia- Presedinte, Sorin Constantin-membru, Robert-Iulian Dănilă-membru

Comitetul de remunerare: Gabriel Goia- Presedinte, Sorin Constantin-membru, Robert-Iulian Dănilă-membru

Auditor

Auditorul financiar este JPA Audit & Consultanţă SRL, ce sediul in Bucuresti, Bld. Mircea Voda nr. 35, inregistrat la ORC cu numarul J40/8639/2002, avand CUI RO14863621,  pentru exercitiile financiare 2019, 2020, 2021, 2022 si 2023.