FDI Prosper Invest

(+4) 0364260755 | [email protected]

Ce este Fondul Deschis de Investitii Prosper Invest?

Administrat de SAI Broker SA, companie care face parte din grupul BRK Financial Group, Prosper Invest este un fond deschis de investitii, obiectivul investitional al fondului fiind de obtinere a unor randamente superioare fata de depozitele bancare clasice in lei.

Alocarea strategica a portofoliului fondului este: 80% actiuni si 20% in instrumente ale pietei monetare, instrumente cu venit fix, OPCVM, AOPC si instrumente financiare derivate.

Obiectivul de randament pentru acest fond este de 1,5 ori dobanda medie bancara neta oferita la depozitele in lei.

Investitiile fondului

Pentru obtinerea obiectivelor Fondului, cu respectarea conditiilor legale impuse de reglementarile A.S.F., politica de investitii a Fondului va urmari diversificarea plasamentelor si mentinerea unui portofoliu echilibrat de instrumente financiare.

Alocarea activelor se va realiza intr-un sistem integrat, fondul putand investi in urmatoarele tipuri de instrumente financiare: actiuni, obligatiuni emise de institutii de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administratia publica centrala si locala, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, instrumente financiare derivate (contracte pe diferenta, contracte futures si optiuni avand activ suport indici, actiuni, valute sau marfuri), ETF-uri, organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), alte organisme de plasament colectiv publice sau private (AOPC).

Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila. In cazul unor conditii macroeconomice si ale pietei financiare nefavorabile, SAI Broker SA poate decide cresterea ponderii instrumentelor financiare cu venit fix sau emise de stat si scaderea ponderii instrumentelor financiare cu un grad de risc mai ridicat.

Pentru cine este potrivit?

Persoanelor care sunt dispuse sa isi asume un grad de risc mediu.

Randamentul potential al unei investitii este, de regula, direct proportional cu gradul de risc asociat acesteia.

Durata recomandata a investitiilor

Minim 24 luni.

VEZI EVOLUTIA VEZI DETALII