DECLARAȚIE GENERALĂ CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATE (DISCLAIMER)

(+4) 0364401709 | [email protected]

DESCHIDE CONT ONLINE

DOCUMENTELE PE CARE ÎNCERCAŢI SĂ LE ACCESAŢI VĂ SUNT PUSE LA DISPOZIŢIE PE ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET DE CĂTRE TTS (Transport Trade Services) S.A., CU BUNĂ CREDINŢĂ ŞI EXCLUSIV ÎN SCOP INFORMATIV.

ACESTE DOCUMENTE NU SE ADRESEAZĂ, SAU, DUPĂ CAZ, NU SUNT ACCESIBILE, PERSOANELOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SAU PERSOANELOR CARE AU REȘEDINȚA SAU CARE SE AFLĂ ÎN AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA, AFRICA DE SUD, NOUA ZEELANDĂ SAU ORICE ALTĂ JURISDICŢIE ÎN CARE PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR PE CARE ÎNCERCAŢI SĂ LE ACCESAŢI AR ÎNCĂLCA LEGILE ȘI REGLEMENTĂRILE APLICABILE.

Documentele nu reprezintă şi nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau a subscrie valori mobiliare care s-ar derula în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia, Africa de Sud, Noua Zeelandă sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt ilegale ("Jurisdicţiile Excluse"). Valorile mobiliare în legătură cu care urmează să se desfășoare o ofertă nu au fost şi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din SUA, 1933, cu modificările ulterioare, sau în baza altor legi aplicabile privind valorile mobiliare din orice stat, provincie, teritoriu, district sau jurisdicţie din Jurisdicțiile Excluse. Valorile mobiliare emise de TTS (Transport Trade Services) S.A. nu pot fi oferite, vândute, revândute, preluate, exercitate, nu se poate renunţa la acestea, nu pot fi transferate, livrate sau distribuite, în mod direct sau indirect, în și din Jurisdicțiile Excluse sau orice altă jurisdicţie, în cazul in care o astfel de acțiune ar reprezenta o încălcare a legilor aplicabile din jurisdicția respectivă sau ar presupune înregistrarea valorilor mobiliare respective în acea jurisdicţie. Nicio ofertă publică de valori mobiliare nu se va desfășura în niciuna dintre Jurisdicțiile Excluse.

Documentele și oferta se adresează şi sunt destinate investitorilor instituționali și investitorilor de retail din România și, în ce privește persoanele din afara României, numai acelor persoane din statele membre ale Spaţiului Economic European ("SEE"), altele decât România și (i) care sunt "investitori calificați" în sensul prevăzut de articolul 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind Prospectul ("Investitori Instituționali") și/sau (ii) care sunt mai puține decât 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât Investitori Instituționali, pe Stat Membru al SEE, și/sau (iii) care se încadrează în oricare altă excepție descrisă în Articolul 1(4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind Prospectul, sau persoanelor din alte jurisdicții care pot achiziționa în mod legal acțiunile oferite. Orice investiție sau activitate de investiții la care face referire acest document este accesibilă doar persoanelor/entităților menționate mai sus și va fi angajantă doar în relație cu astfel de persoane/entități.

În cazul în care nu aveţi permisiunea sau nu sunteți sigur că aveți permisiunea să vizualizați documentele de pe această pagină de internet, vă rugăm să părăsiţi această pagină de internet. Aceste documente nu trebuie să fie făcute publice sau în orice alt mod transmise, distribuite sau circulate în vreuna dintre Jurisdicțiile Excluse sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt considerate ilegale. Persoanele care primesc astfel de documente (inclusiv cele care acționează în calitate de custode (custodian), reprezentant (nominee) și fiduciar (trustee)) nu au permisiunea de a le disemina sau transfera în, sau din, una dintre Jurisdicțiile Excluse.

Nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, nu este dată de către sau în numele Swiss Capital S.A. cu privire la acuratețea sau caracterul complet al informațiilor sau opiniilor de pe aceasta pagină de internet.

Confirmarea înţelegerii şi acceptării acestei notificări / acestui disclaimer

Subsemnatul/subscrisa, declar și garantez că nu mă aflu pe teritoriul Statelor Unite ale Americii şi nu am reședința și nu mă aflu pe teritoriul Australiei, Canadei, Japoniei, Africii de Sud, Noii Zeelande sau în orice altă jurisdicţie în care accesarea unor astfel de materiale este considerată ilegală şi sunt de acord să nu transmit sau să nu transfer în alt mod niciunul dintre documentele prezentate pe această pagină de internet către nicio persoană din Jurisdicțiile Excluse sau din alt teritoriu în care o astfel de acțiune ar contraveni legislației sau reglementarilor locale aplicabile.

Am citit şi am înţeles conținutul acestui disclaimer/notificări prezentat mai sus. Înțeleg că acesta îmi poate afecta drepturile şi sunt de acord să îmi fie angajată răspunderea în conformitate cu condiţiile acestuia. Confirm faptul că am permisiunea să accesez versiunea electronică a acestor materiale.