DECLARAȚIE GENERALĂ CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATE (DISCLAIMER)

(+4) 0364401709 | [email protected]

DESCHIDE CONT ONLINE

DECLARAȚIE GENERALĂ CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATE – IMPORTANT

VERSIUNEA ELECTRONICĂ A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI ESTE PUSĂ LA DISPOZIȚIE PE ACEST SITE DE CĂTRE ONE UNITED PROPERTIES S.A. CU BUNĂ-CREDINȚĂ ȘI DOAR ÎN SCOP INFORMATIV.

ACESTE DOCUMENTE NU SUNT ADRESATE ȘI NU SUNT DESTINATE PERSOANELOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SAU PERSOANELOR REZIDENTE SAU CARE SE AFLĂ ÎN ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI AR ÎNCĂLCA ORICE LEGE SAU REGULAMENT APLICABIL.

Acest material nu constituie și nu formează parte dintr-o ofertă sau propunere de ofertă de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare în Statele Unite ale Americii sau în orice jurisdicție în care asemenea oferte nu sunt legale („Teritoriile Excluse”). Orice valori mobiliare emise în legătură cu o ofertă nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, cu modificările ulterioare („Legea privind Valorile Mobiliare”), astfel cum a fost modificată sau potrivit oricăror legi aplicabile privind valorile mobiliare ale oricărui stat, provincie, teritoriu, regiune sau jurisdicție din Statele Unite ale Americii. În consecință, asemenea valori mobiliare nu vor putea fi oferite, vândute, revândute, preluate, exercitate, face obiectul renunțării, transferate, livrate sau distribuite, direct sau indirect, în sau către Statele Unite ale Americii sau orice altă jurisdicție, dacă în acest fel s-ar încălca legile relevante sau ar fi nevoie de înregistrarea acestor valori mobiliare în jurisdicția respectivă.

Documentele sunt adresate și destinate exclusiv destinatarilor Ofertei, respectiv (i) anumitor persoane din state membre din Uniunea Europeană (inclusiv România) unde reglementările permit oferta, care sunt „investitori calificați” în sensul prevăzut de articolul 2(1)(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) și persoanelor din afara Statelor Unite ale Americii în baza Legii privind Valorile Mobiliare, respectiv unui număr mai mic de 150 de persoane, altele decât investitori calificați per Stat Membru (cu excepția României), în conformitate cu prevederile art. 1(4)(b) din Regulamentul privind Prospectul; și (ii) oricărei persoane fizice sau juridice, alta decât un investitor instituțional, în România.

În cazul în care nu vă este permis, din cauza restricțiilor legale aplicabile, să vizualizați documentele puse la dispoziție pe acest site sau dacă există o îndoială cu privire la un asemenea acces în vederea vizualizării acestor documente din perspectiva restricțiilor legale aplicabile, vă rugăm să părăsiți această pagină web. Aceste documente nu se vor dezvălui sau transmite, distribui ori trimite în orice alt mod în sau către Statele Unite ale Americii sau orice altă jurisdicție în care asemenea oferte sau vânzări nu ar fi legale.

Confirmarea înțelegerii și acceptare a disclaimer-ului

Declar că nu mă aflu pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și că nu sunt rezident sau nu mă aflu în altă jurisdicție în care accesarea acestor materiale nu ar fi legală, și sunt de acord cu faptul că nu voi transmite sau trimite în alt mod documentele conținute de acest site către nicio persoană din Statele Unite ale Americii sau din orice alt teritoriu unde o asemenea faptă ar încălca legea națională sau regulamentele aplicabile.

Am citit și am înțeles declarația generală cu privire la responsabilitate de mai sus. Înțeleg că acest lucru îmi poate afecta drepturile și sunt de acord să respect acești termeni. Confirm faptul că, din perspectiva restricțiilor legale aplicabile, mi se poate permite accesul la versiunile electronice ale documentelor.