DECLARAÈšIE GENERALÄ‚ CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATE (DISCLAIMER)

(+4) 0364401709 | [email protected]

DESCHIDE CONT ONLINE

DOCUMENTELE PE CARE ÎNCERCAÅ¢I SÄ‚ LE ACCESAÅ¢I VÄ‚ SUNT PUSE LA DISPOZIÅ¢IE PE ACEASTÄ‚ PAGINÄ‚ DE INTERNET DE CÄ‚TRE TTS (Transport Trade Services) S.A., CU BUNÄ‚ CREDINŢĂ ÅžI EXCLUSIV ÎN SCOP INFORMATIV.

ACESTE DOCUMENTE NU SE ADRESEAZÄ‚, SAU, DUPÄ‚ CAZ, NU SUNT ACCESIBILE, PERSOANELOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SAU PERSOANELOR CARE AU REȘEDINÈšA SAU CARE SE AFLÄ‚ ÎN AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA, AFRICA DE SUD, NOUA ZEELANDÄ‚ SAU ORICE ALTÄ‚ JURISDICÅ¢IE ÎN CARE PUNEREA LA DISPOZIÈšIE A DOCUMENTELOR PE CARE ÎNCERCAÅ¢I SÄ‚ LE ACCESAÅ¢I AR ÎNCÄ‚LCA LEGILE ȘI REGLEMENTÄ‚RILE APLICABILE.

Documentele nu reprezintă ÅŸi nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau a subscrie valori mobiliare care s-ar derula în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia, Africa de Sud, Noua Zeelandă sau în orice jurisdicÅ£ie în care astfel de oferte sau vânzări sunt ilegale ("JurisdicÅ£iile Excluse"). Valorile mobiliare în legătură cu care urmează să se desfășoare o ofertă nu au fost ÅŸi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din SUA, 1933, cu modificările ulterioare, sau în baza altor legi aplicabile privind valorile mobiliare din orice stat, provincie, teritoriu, district sau jurisdicÅ£ie din JurisdicÈ›iile Excluse. Valorile mobiliare emise de TTS (Transport Trade Services) S.A. nu pot fi oferite, vândute, revândute, preluate, exercitate, nu se poate renunÅ£a la acestea, nu pot fi transferate, livrate sau distribuite, în mod direct sau indirect, în È™i din JurisdicÈ›iile Excluse sau orice altă jurisdicÅ£ie, în cazul in care o astfel de acÈ›iune ar reprezenta o încălcare a legilor aplicabile din jurisdicÈ›ia respectivă sau ar presupune înregistrarea valorilor mobiliare respective în acea jurisdicÅ£ie. Nicio ofertă publică de valori mobiliare nu se va desfășura în niciuna dintre JurisdicÈ›iile Excluse.

Documentele È™i oferta se adresează ÅŸi sunt destinate investitorilor instituÈ›ionali È™i investitorilor de retail din România È™i, în ce priveÈ™te persoanele din afara României, numai acelor persoane din statele membre ale SpaÅ£iului Economic European ("SEE"), altele decât România È™i (i) care sunt "investitori calificaÈ›i" în sensul prevăzut de articolul 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind Prospectul ("Investitori InstituÈ›ionali") È™i/sau (ii) care sunt mai puÈ›ine decât 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât Investitori InstituÈ›ionali, pe Stat Membru al SEE, È™i/sau (iii) care se încadrează în oricare altă excepÈ›ie descrisă în Articolul 1(4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind Prospectul, sau persoanelor din alte jurisdicÈ›ii care pot achiziÈ›iona în mod legal acÈ›iunile oferite. Orice investiÈ›ie sau activitate de investiÈ›ii la care face referire acest document este accesibilă doar persoanelor/entităților menÈ›ionate mai sus È™i va fi angajantă doar în relaÈ›ie cu astfel de persoane/entități.

În cazul în care nu aveÅ£i permisiunea sau nu sunteÈ›i sigur că aveÈ›i permisiunea să vizualizaÈ›i documentele de pe această pagină de internet, vă rugăm să părăsiÅ£i această pagină de internet. Aceste documente nu trebuie să fie făcute publice sau în orice alt mod transmise, distribuite sau circulate în vreuna dintre JurisdicÈ›iile Excluse sau în orice jurisdicÅ£ie în care astfel de oferte sau vânzări sunt considerate ilegale. Persoanele care primesc astfel de documente (inclusiv cele care acÈ›ionează în calitate de custode (custodian), reprezentant (nominee) È™i fiduciar (trustee)) nu au permisiunea de a le disemina sau transfera în, sau din, una dintre JurisdicÈ›iile Excluse.

Nicio declaraÈ›ie sau garanÈ›ie, expresă sau implicită, nu este dată de către sau în numele Swiss Capital S.A. cu privire la acurateÈ›ea sau caracterul complet al informaÈ›iilor sau opiniilor de pe aceasta pagină de internet.

Confirmarea înÅ£elegerii ÅŸi acceptării acestei notificări / acestui disclaimer

Subsemnatul/subscrisa, declar È™i garantez că nu mă aflu pe teritoriul Statelor Unite ale Americii ÅŸi nu am reÈ™edinÈ›a È™i nu mă aflu pe teritoriul Australiei, Canadei, Japoniei, Africii de Sud, Noii Zeelande sau în orice altă jurisdicÅ£ie în care accesarea unor astfel de materiale este considerată ilegală ÅŸi sunt de acord să nu transmit sau să nu transfer în alt mod niciunul dintre documentele prezentate pe această pagină de internet către nicio persoană din JurisdicÈ›iile Excluse sau din alt teritoriu în care o astfel de acÈ›iune ar contraveni legislaÈ›iei sau reglementarilor locale aplicabile.

Am citit ÅŸi am înÅ£eles conÈ›inutul acestui disclaimer/notificări prezentat mai sus. ÎnÈ›eleg că acesta îmi poate afecta drepturile ÅŸi sunt de acord să îmi fie angajată răspunderea în conformitate cu condiÅ£iile acestuia. Confirm faptul că am permisiunea să accesez versiunea electronică a acestor materiale.